Kreatin och kreatinin: Vilka är dess viktigaste skillnader

innehåll

  • Vad är kreatinin?
  • Normala värden
  • Kreatininclearance
  • Låg kreatinin
  • Hur sänker hög kreatinin

Det är mycket vanligt att när man utför ett blodprov och speciellt när man samlar in resultaten, när man läser de olika parametrarna uppmätta och de olika värdena tenderar att förvirra oss om hög kreatinin och ett annat mycket vanligt element, särskilt i Idrottarnas liv: kreatin.

Faktum är hur många gånger har vi inte varit fel när vi pratar om dem eller frågar läkaren? Det är sant att de är två olika element eller ämnen, men i själva verket har de många saker gemensamt (och inte bara namnet, som förresten är oerhört lika).

Till att börja med måste vi komma ihåg att Kreatin är en kemikalie som finns i kroppen, mer specifikt i musklerna. Detta ämne produceras av kroppen själv och kan också erhållas och inkorporeras från konsumtion av kött och fisk eller tabletter gjorda i ett laboratorium.

kreatin används i allmänhet för att förbättra idrottarnas fysiska prestanda, vilket ökar muskelmassan, och äldre vuxna. För att uppnå en sådan anledning är användningen av sportdrycker som innehåller kreatin för närvarande mycket modernt.

Förutom att förbättra atletisk prestanda, används kreatin också för att bekämpa: hjärtsvikt, depression, bipolär sjukdom, Parkinsons sjukdom, muskelsjukdomar och nervsjukdomar, en ögonsyndrom som kallas gyrat och atrofi för kolesterol hög.

Det används också för att fördröja effekterna av sjukdomar som amyotrofisk lateralskleros, reumatisk artrit, McArdles sjukdom och många muskeldystrofi.

Men Kreatinin är en avfallsprodukt av metabolism att vår kropp producerar mer eller mindre ständigt, vilket äntligen filtreras av våra njurar och utsöndras genom urinen. Det har något gemensamt med kreatin, och det är Kreatinin är en förening som erhålls genom nedbrytning av kreatin.

Det är kort sagt, medan kreatin består av tre aminosyror (känd av namnen glycin, arginin och metionin) är kreatinin helt enkelt en restprodukt av nedbrytningen av musklerna, och det elimineras av njurarna.

Varför är analysen av kreatinin så viktig?

Som vi har sagt till dig vid andra tillfällen, Analys av kreatinin i blod är mycket viktigt eftersom det hjälper till att ta reda på om njurarna fungerar ordentligt.

Musklerna producerar det hela tiden, därför tenderar blodvärdena för kreatinin att förbli stabila över tiden tills ett problem eller njursjukdom leder till att deras nivåer stiger, vilket kan fungera som varningsskylt för den medicinska specialisten som han misstänker att njurarna inte utför sina funktioner bra ...

Biverkningar av kreatin

Nedan kommer vi att redogöra för vad som är de contario effekter som dess användning har som: det kan orsaka magbesvär, diarré, illamående och muskelkramper. När det tas oralt i höga doser kan det skada njurarna, levern eller hjärtets funktion.

Det kan också orsaka uttorkning eftersom kreatin tvingar musklerna att dra vatten från andra delar av kroppen, så det rekommenderas inte att ta kreatin när du tränar på en dag med höga temperaturer.

Vad mer, om vi missbrukar kreatintillskott (eller protein) kan öka kreatininnivåerna i lever, vad så många läkare säger är inte alls bra för vår hälsa. Denna artikel publiceras endast för informationsändamål. Det kan inte och borde inte ersätta samrådet med en läkare. Vi rekommenderar dig att konsultera din betrodda läkare. ämnenBlodprov

Avancerad Stamcellsteknologi, av Dr Isa Bittel (Juni 2021)