Varför svampar förekommer på fötterna och vilka symtom som producerar

den svampar på fötterna, också känd mer korrekt som onykomykos; De är ett relativt vanligt problem som mer än hälften av den globala befolkningen lider av.

Dessa genereras av bristen på korrekt vård av fötterna; är en infektion som är etablerad i fingrarna och som orsakar missfärgning och sårbarhet i naglarna som finns i dessa. Det finns olika typer av svampar och sätt att kontrahera dem, vilket bara kan elimineras och utrotas under behandling.

Det bör noteras att svamparna i fötterna generellt bildas i varma och fuktiga miljöer, dessa är en del av dermatofyterna; det betyder att duschar, poolerna och omklädningsrummen har varit den perfekta platsen för produktion av svampar.

I denna artikel kommer vi att behandla aspekter som orsaker som orsakar svampar på fötterna och de symptom som de orsakar hos de människor som äger dem, i tid. liksom de mest effektiva tripparna för att undvika denna typ av träning och att känna till, dess biologiska grundval.

Orsaker till svamparnas utseende på fötterna (onychomycosis)

Utseendet av svampar på fötterna kan orsakas av olika faktorer, dessa med miljötecken eller av andra som beskrivs nedan:

  • Genom en snitt eller öppning: Det är välkänt att det sätt på vilket infektioner genereras generellt är genom öppningar eller skär i huden; Svamporganismer som ringmaskar är placativt etablerade i denna typ av cellformationer.
  • Användning av icke ventilerade skor: Eftersom skodon som normalt används inte har optimal ventilation, kan svampen lätt utvecklas och fortsätta att befinna sig i det drabbade området när det har utvecklats på fötterna. De zoonitiska mykoserna i detta fall fördelas mot naglarna och villorna.
  • Gå i fuktiga miljöer: gå i fuktiga miljöer främjar svampbildning på fötterna, speciellt om det är på områden som omklädningsrum eller offentliga duschar; ekosystem för dessa multicellulära organismer.
  • Lågt blodflöde i dina fötter: Att ha ett lågt blodflöde i fötterna gör att infektionen som får svampen i fötterna att fungera lättare, eftersom din kropp har en lägre kapacitet att upptäcka infektionen och bekämpa den genom immunsystemet.

Vanliga symptom på grund av fotsvamp

När en infektion uppträder i fötterna och tillväxten av en svamp uppstår, finns det ett antal vanliga symtom som är synliga hos personer som lider av onychomycosis. Dessa är följande:

Det kan vara så att det finns mild smärta i det drabbade området; denna symtomatologi kan intensifieras om infektionen är omfattande; Dessutom har det varit en inträde för olika bakterier som kan orsaka andra infektioner.

Det finns förändringar i de drabbade naglarna, som ändrar färg och form, tar en otäck aspekt.

Dessa förändringar är indelade i flera grupper:

1. Den distala subunguella: vilken är den vanligaste tillgivenheten i storåen börjar kanten av linjen att ha en gulaktig färg och börjar ha mer tjocklek, där ytan blir hårdare och riskerar att fragmenteras.

2. Den proximala subunguella: där det finns skador på nagelns rot, och med vilken du kan se gulaktiga och / eller vita områden som rör sig mot den fria änden - är en sällsynt typ av onychomykos. Det är mer sannolikt hos personer som har AIDS.

3. Den ytliga vita: den senare börjar med en blekning av spikens yta; de förefaller först som små punkter som senare går med och bildar större områden, dessa utvecklade av melanonychia, som orsakas av olika svampar av släktet Trichophyton. Spiken blir intensivt mörk, för att vara nödvändig en medicinsk diagnos så att den inte förväxlas med en subkunglig blödning.

4. Onychodystrofi: vilket i de flesta fall är det mest allvarliga och sällsynta fallet med nagelsvamp; Detta är helt deformerat, blir tjockt, krökt och lätt brutit i fragment.

Om du får några av dessa symtom, tveka inte att kontakta en sjuksköterska som kan diagnostisera dig med tiden ovanstående. Det viktiga här är alltid att se till att du har de korrekta försiktighetsåtgärderna för att ta hand om dina fötter. Denna artikel publiceras endast för informationsändamål. Det kan inte och borde inte ersätta samrådet med en läkare. Vi rekommenderar dig att konsultera din betrodda läkare. ämnenSvampinfektioner

8 naturliga kurer för dålig vaginal lukt (Juni 2020)