Vad är den normala storleken på levern

den lever Det är ett av de grundläggande organen för vår organism, så att utan det kunde vi helt enkelt inte fortsätta leva. Faktum är att ta en titt på leverns funktioner för att verkligen inse den stora mångfalden av funktioner som den deltar i. Därför finns det också många villkor som kan påverka dig: fet lever (överdriven ackumulering av fett), hepatit, alkohol eller drogbruk, liksom andra allvarliga sjukdomar.

Dessa sjukdomar och patologier, som påverkar levern i större eller mindre utsträckning, kan orsaka olika symtom, såsom levernsinflammation (eller hepatomegali), liksom utseende av gulsot, vilket främst beror på närvaron av bilirubin. högt blod Faktum är att när det finns hepatomegali, beror det på att levern har vuxit på ett sådant sätt att dess kanter tenderar att överskrida gränserna och kan orsaka vissa obehag, det är möjligt att känna underkanten av detta organ under kanten av revbenen (när det ursprungligen var det är inte möjligt att känna det, om du inte tar ett djupt andetag).

Självklart måste vi komma ihåg att i många fall vad som kan eller kanske inte känns utan existens av leversjukdom beror huvudsakligen på intilliggande strukturer. Därför måste läkare undersöka om hans upptäckt verkligen beror på en sann hepatomegali.

Leverans storlek beror huvudsakligen på personens fysiska tillstånd, liksom den ålder det har. Det betyder att det inte är lika stor för ett barn som för en vuxen person. I genomsnitt storleken är ungefär mellan 25 och 28 centimeter med 15 centimeter i anteroposterior mening och 8 centimeter i tjocklek vid nivån på höger lob.

Det finns också andra faktorer som kan påverka dess storlek, som förekomsten av eller inte fettuppbyggnad, konsumtionen av alkohol ...

Inom parametrar som anses normala är det möjligt att den medicinska specialisten diagnostiserar förekomsten av en inflammerad eller förstorad lever när den ligger över dessa normala värden.

Hur man känner till leverens storlek?

Det bästa sättet att veta vad är leverens storlek, såväl som att analysera och upptäcka dess tillstånd (utseende, närvaro eller frånvaro av ackumulerat fett, existens eller ej av cirros, oavsett om det är inflammerat ...), är baserat på en buk ultraljud, ett enkelt och enkelt diagnostiskt medel som utmärker sig för att vara icke-invasiv, och det gör det möjligt att studera både lever och andra organ på ett säkert och effektivt sätt. Ultraljud eller scintigrafi är viktig för att kunna veta leverstorleken.

Det finns också andra användbara tekniker, såsom slagverk. Slagverket består av att göra ljusa träffar på ytan av kroppen, med hjälp av index eller långfinger i en hand och sedan slår med fingret på handen som är på den. Palpation är också en annan teknik, även om det inte är lika effektivt eftersom det är känt att det på en befolkningsnivå är det normalt att känna levern även utan en leversjukdom. Denna artikel publiceras endast för informationsändamål. Det kan inte och borde inte ersätta samrådet med en läkare. Vi rekommenderar dig att konsultera din betrodda läkare. ämnenlever

Hur man kan kolla bröstcancer hemma | Bröstskolan - Lär känna dina bröst (Juni 2020)